07-6158000#2137、2138、2139 career@stu.edu.tw

(轉知_就業訊息) 高雄市勞工局訓練就業中心現場徵才活動

麥當勞高雄區現場徵才活動
服務員、咖啡師、外送員
活動時間:107年01月6日上午10:00~16:00
活動地點:麥當勞新崛江五福店
                         高雄市新興區(800) 五福二路258號1樓